Hcmzudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis

Mô tả ngắn: This product has obvious function of inhibition, cleaning, disinfection for all kinds of fungal infection caused by various, tinea disease (such as ps...
Cập nhật giá lần cuối: 26/07/2022 (241 ngày trước)
Khuyến mãi 72% Tiết kiệm ngay 193.144 ₫
Giá sản phẩm: 76.798 ₫ 269.942 ₫
Nơi bán khác:
  • Logo Tiki
  • Logo Shopee

Sản phẩm tương tự

Thông số sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1491922826_VNAMZ-6236514408
model 00089
Loại bảo hành Không bảo hành

Thông tin sản phẩm

[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 1
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 2
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 3
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 4
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 5
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 6
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 7
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 8
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 9
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 10
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 11
[hcm]zudaifu natural chinese herbal medicine cream eczema dermatitis psoriasis vitiligo antibacterial skin disease treatment 12